Kennismaken met de docenten

Even kennis maken met (een deel van) de docenten van de opleiding Informatiebeheer.

Achter de zetel van links naar rechts:

Jan Van Hee (coördinator opleiding Informatiebeheer), Jowyn Vandeputte (onderzoeker, praktijkdocent en docent communicatie en marketing), Fleur De Jaeger (docent collectie- en informatiebeleid, zoektechnieken en wetenschappelijke en gespecialiseerde bibliotheken), Stijn Meersseman (praktijkdocent), Patrick Vanden Berghe (praktijkdocent en docent Informatiecoaching en cultureel erfgoed) en An Beghein (hoofd graduaatsopleidingen).

In de zetel van links naar rechts:

Tom Bogman (praktijkdocent, docent communicatie, informatieprocessen, contentmanagement en juridische aspecten), Ann Van De Vijver (coördinator praktijk, praktijkdocent en docent openbare bibliotheken en professionele vaardigheden) en Luk Vanlanduyt (praktijkdocent en docent metadata en standaarden, databeheer en document- en informatiesystemen).

Kennismaken met het vak Werkveldlab?

Luk Vanlanduyt is onderzoeker en docent aan de Arteveldehogeschool en begeleidt ondermeer de Werkveldlabs in de graduaatsopleiding Informatiebeheer. In dit filmpje legt Luk uit wat allemaal aan bod komt in dit vak.

Kennismaken met het vak professionele communicatie?

Jowyn Vandeputte is onderzoeker en docent aan de Arteveldehogeschool en doceert het vak professionele communicatie in de graduaatsopleiding Informatiebeheer. In dit filmpje legt Jowyn uit wat allemaal aan bod komt in dit vak.

Kennismaken met vak professionele vaardigheden?

Joris Eeraerts is Beleidsmedewerker Bovenlokaal Bibliotheekbeleid at Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en doceert het vak professionele vaardigheden in de graduaatsopleiding Informatiebeheer. In dit filmpje legt Joris uit wat allemaal aan bod komt in dit vak.

Kennismaken met het vak geavanceerde zoektechnieken?

Fleur De Jaeger is Information Manager bij Loyens & Loeff en doceert het vak geavanceerde zoektechnieken in de graduaatsopleiding Informatiebeheer. In dit filmpje legt Fleur uit wat allemaal aan bod komt in dit vak.

Gastles Carla Schoorens

Vorige week gaf Carla Schoorens van Zeticon een gastles bij docent Tom Bogman over procesgebonden informatie.

Als Belgisch softwarebedrijf wil Zeticon inzetten op duurzame, schaalbare en performante SaaS-oplossingen voor het opladen, beheren, bewaren en distribueren van verschillende types digitale assets (zowel gestructureerde als niet-gestructureerde informatie).

Kunst met een grote K(ollectie)

Studiebezoek Kunstenbibliotheek Gent

In het kader van het OLOD Collectie- en Informatiebeleid stuurde docente Fleur De Jaeger afgelopen dinsdag haar studenten richting Kunstenbibliotheek Gent.


Op een van de eerste koudere ochtenden die het winterseizoen inleiden, werd het warme onthaal door Suzy Castermans – zowel letterlijk als figuurlijk – goed gesmaakt. In een korte inleiding werd de historiek geschetst: Kunstenbibliotheek ontstond uit het samenbrengen van de bibliotheekcollecties van het KASK (de School of Arts van HoGent), het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Aktuele Kunst in Gent), het STAM (Stadsmuseum Gent), het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten), het Design Museum en de Gentse Gidsen, die hun expertise en krachten bundelden, en zo bouwden aan een volledigere en toegankelijkere collectie die al hun studenten, onderzoekers en
geïnteresseerden beter konden servicen.

De gezamenlijke collectie omvat – zelfs met een focus vooral op hedendaagse kunst – nog meer dan 100.000 titels.


Suzy nam de bende doorheen het impressionante gebouw mee op sleeptouw, van aan de balie met Plankenstrips & Zines, langs het doolhof van uniforme houten designkasten vol kunstenaarsboeken & tijdschriften, over de talrijke studeerplekken, naar de 1m³-collectie in het schoolgebouw aan de andere kant van het binnenplein.


Daar huisde tot voor de fusie ook de oude collectie van HoGent, recht tegenover de ruimte die tot op vandaag nog steeds als kunstenaarsarchief dienst doet. De studenten kregen er een exclusieve kijk op de erfgoedstukken en de materialen voor bewaring. Tot grote verrassing stond er ook een antieke “catalogus“, compleet met “ingangen” op auteur en titel .


Het studiebezoek volgt de mindset van het werkplekleren dat de graduaatsopleiding Informatiebeheer – afstudeerrichting Bibliotheek aan Arteveldehogeschool kenmerkt. De studenten luisterden geboeid naar de info over het huidige bibliotheeksysteem ALEV en de voor- en nadelen ervan, en het classificatiesysteem UDC dat ze voor sommige collecties nog combineren met oudere, eigen systemen.


Maar ook Suzy werd geholpen: het collectieplan van de Kunstenbibliotheek als groep zit nog in de kinderschoenen, dus trokken de studenten hun stoute schoenen aan en stelden enkele gerichte vragen waar Suzy en haar collega’s mee aan de slag kunnen om het plan verder uit te werken.

Vanuit de opleiding zijn we dus heeeeeeeeeeeel benieuwd wat de volgende lichting studenten zal te weten komen bij een toekomstig bezoek!

Duaal leren in onze sector

Samen met de collega’s van Erasmushogeschool werken we aan een ESF-onderzoek hoe we duaal leren performanter kunnen implementeren in onze sector. In de laatste Meta verscheen ons eerste essay hierover.

Dit artikel is het eerste artikel in de korte Essay-reeks ‘Duaal leren voor diverse doelgroepen: het vervlechten van sector en opleiding’.

In deze disruptieve tijden waarin alles razendsnel digitaliseert en evolueert, zijn levenslang leren en het vermogen om zich constant aan te passen van cruciaal belang. Dat geldt voor bedrijven en organisaties, maar zeker ook voor het onderwijs, waar de aangeleerde kennis en vaardigheden vaak al verouderd zijn voor de studenten op de arbeidsmarkt terechtkomen. Geen eenvoudige taak, en volgens de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) scoort Vlaanderen zwaar ondermaats op levenslang leren.

Zo’n 7 à 8 procent van de Vlamingen tussen 24 en 64 jaar zegt de vier voorafgaande maanden een opleiding te hebben gevolgd. In Nederland is dat 18,8 procent en in Zweden zelfs 28 procent. (Romans, 2021). Technologische ontwikkelingen veranderen de samenleving en de manier waarop we onze job uitvoeren ingrijpend. Mensen moeten blijven bijleren, ook – en misschien zelfs vooral – in onze sector. Daarom hebben de graduaatsopleidingen Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Arteveldehogeschool, met middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF), een onderzoeksproject opgezet om de mogelijkheden van duaal leren in de informatiesector af te tasten. Het opzet is om een proeftuin te organiseren om verschillende vraagstukken met betrekking tot duale leertrajecten als volwaardige leerweg te beantwoorden.

Gastles Wouter Verkerken

Vorige week kregen de studenten Informatiebeheer in de les “informatieprocessen in organisaties” van Tom Bogman een gastles van Wouter Verkerken. Hij kwam vertellen hoe Flow Technical Communication bedrijven en organisaties helpt met hun informatie- en kennismanagement.

Flowtime stelt zichzelf voor als:

Bij Flow houden we van instructies, handleidingen, processen en alle content die mensen écht helpt bij hun job: gebruiksvriendelijk, toegankelijk en op maat. We schrijven, organiseren, structureren en illustreren de content van onze klanten. Zo kunnen zij zich concentreren op hun core business.

%d bloggers liken dit: