Fotoverslag Startdag Informatiebeheer

Maandag werd het academiejaar voor de opleiding Informatiebeheer afgetrapt met de startdag.
De voormiddag was gevuld met allerhande introducties, in de namiddag trokken we naar de Krook voor een rondleiding en tenslotte eindigde de dag met een netwerkdrink waarin geklonken werd op een leerrijk, boeiend en leuk jaar.

Boterhamdoos kwijt? Is je huisdier met je broodje gaan lopen?

Of wil je samen met een groepje iets gaan eten of drinken?
StuVer Britt maakte een overzicht van enkele adresjes in de buurt van onze nieuwe campus en het Sint-Pieters station.

Broodjeszaken

Panos

Sint pietersstation

Broodjeszaak Au Pain Marie

Sint-pietersnieuwstraat 164, 9000 Gent

Bon-Appetit

Koning Albertlaan 74, 9000 Gent

Broodjeszaak Time Out

Voskenslaan 53A, 9000 Gent

Petit Pain

Voskenslaan 65, 9000 Gent

CafĂ©’s/Restaurants/Koffiebars

Baziel

Koningin Maria Hendrikaplein 8, 9000 Gent (Café/Restaurant)

Studentencafé De Hoeve

Sint-Pietersnieuwstraat 188, 9000 Gent (Café)

Resto Parti

Kon. Maria Hendrikaplein 65A, 9000 Gent (Café/Restaurant)

Café De Karper Gent

Kortrijksesteenweg 2, 9000 Gent (Café)

Cafe new Watson

Kon. Elisabethlaan 150, 9000 Gent (Café)

De Moraal

Kortrijksesteenweg 241, 9000 Gent (Café/Restaurant)

Baskuul

Godshuizenlaan 77, 9000 Gent (Café/Restaurant)

Hebben jullie zelf nog aanvullingen? Zet ze gerust in de commentaren van deze blogpost!

Nu nog leeg …

Op 19 september starten de studenten Informatiebeheer: bibliotheek en archief op een nieuwe campus op de Zwijnaardsesteenweg. In de wandelgangen wordt de campus reeds Zweinstein genoemd.

Momenteel staat het daar nog leeg, maar de diensten van de Arteveldehogeschool zijn druk in de weer om het gebouw in te richten.

Alvast enkele foto’s van wat straks onze lokalen zullen worden:

FARO promoot ons werkplekleren

Met een mooi artikel belicht Jelena Dobbels van Faro ons werkplekleren: Werkplekleren centraal bij graduaat Informatiebeheer.

FARO is het steunpunt voor de cultureel-erfgoedsector. Ze werken voor en met erfgoedwerkers uit archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, organisaties die zich toespitsen op immaterieel erfgoed, landelijke dienstverlenende organisaties en musea. Ook beleidsmakers, gemeentelijke cultuur- en erfgoeddiensten zijn belangrijke doelgroepen.

(ver)nieuw(d)e opleidingen erfgoed

De voorbije weken verscheen op de FARO-blog een mini-reeksje van blogs over nieuwe en aangepaste opleidingen in de sector. Jacqueline Van Leeuwen schreef 3 blogs over het nieuwe postgraduaat cultureel erfgoed aan de KU Leuven, de nieuwe opleiding voor Art-Handler aan CVO Groeipunt en de nieuwe profielen in de manama Archivistiek.

FARO biedt ook een volledig overzicht van de erfgoedopleidingen in het hoger onderwijs.

FARO is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.

Werkveldlab

copyright: Arteveldehogeschool

Vanaf volgend academiejaar introduceert de opleiding Informatiebeheer een nieuw praktijkvak: “Werkveldlab”.

We willen onze studenten zoveel mogelijk laten leren vanuit de praktijk, daarom introduceren we dit jaar het vak Werkveldlab, waarbij een groep studenten, onder begeleiding van een docent, aan de slag gaat met een complex probleem (“wicked problem”) dat relevant is voor de sector.

Bij een graduaatsopleiding staat leren op de werkvloer centraal (minstens 1/3 van de studiepunten). Je krijgt er alle theorie in functie van je beroepspraktijk en leert op een hands-on manier. In dit graduaat bieden we een brede, maar tegelijk verdiepende vorming in de theoretische lessen en laten we studenten zich zoveel mogelijk specialiseren via de praktijkvakken. 

Werkpleklab is authentiek en geĂŻntegreerd leren waarbij studenten leren door het werken aan een concrete opdracht/project. Dit werkt niet alleen motiverend voor studenten, maar bevordert ook de transfer van theorie naar praktijk.

Het wordt een multidisciplinair vak, waarin we op zoveel mogelijk competenties willen screenen, wat niet altijd mogelijk is bij andere vormen van werkpleklerenomdat bijv. de mogelijkheden van de werkplek te beperkt zijn. Voorbeelden geven: samenwerken, projectmanagement, procesmanagement,  
.

We onderstrepen hiermee het belang van samenwerken, projectwerk en ondernemerschap in onze opleiding Ă©n sector. Op die manier kan de student zich verder specialiseren in zijn gewenste interessegebieden. Het biedt tevens mogelijkheden tot samenwerken met de eigen opleiding, met organisaties uit de sector en met andere opleidingen.

Enkele voorbeelden van mogelijke complexe problemen:

  • Organisatie XXX viert haar 50 jarig bestaan en komt tot de vaststelling dat ze haar historische documenten niet meer terugvindt.
  • Bij organisatie YYY is door de coronacrisis het gebruik van Teams enorm toegenomen. Daardoor is het documentbeheer een chaos geworden.
  • Bij organisatie ZZZ is de documentalist op pensioen gegaan. De directie wil van de gelegenheid gebruik maken om het informatiebeheer, zonder taboes, futureproof te maken.
  • Gemeente BBB wil haar inwoners helpen de digitale kloof te overbruggen. Graag een performant plan van aanpak en liefst zo goedkoop mogelijk.

Heb je zelf zo’n probleem waarmee je aan de slag wil gaan met onze studenten, neem dan contact op met informatiebeheer@arteveldehs.be.

Naast het nieuwe vak werkpleklab, die de studenten 4 keer zullen moeten volgen, blijven de “klassieke” stages ook bestaan. Ze starten met een meeloopstage en in hun afstudeerjaar werken ze op hun werkplek zelfstandig een project uit.

Meer informatie over ons werkplekleren?

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/graduaat/graduaat-informatiebeheer/vragen-stel-ze/samenwerken

Vanaf september zitten we op een nieuwe campus

In september verlaten we de vertrouwde campus op de Tinelstraat en trekken we naar een nieuwe locatie op de Zwijnaardsesteenweg. Afgekort is dat Campus ZWS.

Het is sterker dan mezelf, maar als ik Campus ZWS zie staan, denk ik spontaan aan “Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus”.

Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus | Harry Potter Wiki |  Fandom
Wapenschild van Hogwart of Zweinstein (bron: Wikipedia)

Misschien zijn er creatievelingen die ook zo’n wapenschild kunnen maken 😊

Opgelet: tot eind augustus zitten we nog op de Tinelstraat en onze Infodag van zaterdag 24 juni gaat door op campus Brusselsepoortstraat.

%d bloggers liken dit: