Over het heertje met de grijze baard

In het logo van deze blog is een foto van Paul Otlet verwerkt. Dit is een eerbetoon aan deze pionier van de moderne informatiewetenschappen.

In juli 1945 beschreef Vannevar Bush in zijn essay “As We May Think” de werking van een hypothetische machine: de Memex. Dit was een hypertext-achtig apparaat dat in staat zou zijn om grote hoeveelheden documenten, opgeslagen op microfilm, te doorploegen via een netwerk van “koppelingen”. Dit wordt door velen beschouwd als het eerste prototype van het World Wide Web. Hypertext-pioniers, zoals Tim Berners-Lee, erkennen grootmoedig de invloed van de Memex op hun werk.

Vannevar Bush mocht dan wel de vader zijn van het www, de grootvader van het internet is een Belg.

Zijn Memex is schatplichtig aan het werk van Paul Otlet, die een droom koesterde om alle kennis in de wereld met iedereen te delen. Terwijl de Memex zich beperkte tot wat er in de machine zat, ging Paul Otlet een stap verder, zijn systeem bestond uit een wereldwijd netwerk. Hij voorspelde draadloze netwerken, spraakherkenning en sociale media reeds tijdens het Interbellum.

Geen sant in eigen land, dat is het minste wat we over Paul Otlet kunnen zeggen. Geëerd door Google en het Angelsaksische academische milieu, toch weet de modale man in de straat niet wie hij was en wat hij deed. Toen in 2005 de VRT een verkiezing hield voor de grootste Belg kwam Otlet niet voor in de eerste 100, hij eindigde op 163.

Ben je in Bergen, bezoek dan zeker het Mundaneum dat aan hem gewijd is.

Jan Van Hee schreef over hem een artikel voor Apache.be.

%d bloggers liken dit: