Is de Wet van Moore nog relevant?

Max Roser, Hannah Ritchie, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

De Wet van Moore stelt dat computerkracht om de paar jaar verdubbelt, maar de laatste tijd wordt deze stelling steeds meer ondergraven. In juli boog IMEC zich op zijn conferentie onder meer over deze vraag.

Els Bellens van Data News legt uit wat de wet betekent en hoe relevant die nog is.

Paleizen van en voor het volk: over het belang van bibliotheken

Het is altijd feest als Apache-magazine in de bus valt. Diepgaande interviews, onderzoeksjournalistiek, graphic novels, … Kortom, de ideale lectuur bij de open haard of de duurzame variant hiervan.
Deze winter editie is voor ons dubbel aantrekkelijk: een uitgebreid artikel over het belang van bibliotheken. We zijn als opleiding zeer blij om te kunnen helpen bij de research hierbij en verschillende bibliothecarissen, die bij ons doceren of in onze opleidingsadviesraad zitten komen aan het woord.

“Vandaag spelen ze een al te vaak onderschatte rol om kloven te dichten in de hypercomplexe informatiesamenleving.”

Vlug aanschaffen, dus! Of beter: neem een abonnement en steun zo de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.

Arme kinderen hebben andere leesproblemen dan rijkere kinderen

Arme kinderen hebben andere leesproblemen dan rijkere kinderen. Dat blijkt uit een nieuwe studie in de VS. Er blijkt een verschil te zijn tussen het leesprobleem van een kansarm kind en het leesprobleem van een kind uit een rijk(er) gezin. Pedagoog Pedro De Bruyckere (Pedagoog aan de Arteveldehogeschool en de Universiteit van Leiden) vertelt dat de onderzoekers 155 kinderen in totaal tussen 6 en 9 jaar opdrachten gaven en ondertussen ook naar het brein keken. 

Luister hier naar het volledige interview.

Bedankt voor de tip Koen Temmerman !

De uitdaging van ASS bij duaal leren

Bron: Flickr.com
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

In de laatste META van de VVBAD verscheen het het tweede artikel dat Kevin Linsingh en ik schreven in de korte essay-reeks ‘Duaal leren voor diverse doelgroepen: het vervlechten van sector en opleiding’. Hier vind je het eerste artikel.

Deze artikels kaderen in het ESF-onderzoeksproject “Duaal Leren voor Diverse Doelgroep” dat Erasmushogeschool opgezet heeft samen met Arteveldehogeschool om de mogelijkheden van het duaal leren in onze sector verder te exploreren.

Na interne analyse bij zowel Erasmushogeschool Brussel (EhB), Arteveldehogeschool als de master-na-master Archivistiek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) kwam men tot de vaststelling dat in deze opleidingen een bovengemiddeld aantal studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) aanwezig is.

We zien veel studenten met ASS falen in de opleiding en op de werkplek, maar minstens evenveel zien we floreren en excelleren.

In dit artikel richten we ons niet enkel op de uitdagingen voor de studenten met ASS en hun werkplekken, maar meer nog op hun talenten. Veel mensen met ASS hebben bijvoorbeeld een goede ‘lokale informatieverwerking’, waardoor ze sterk detailgericht zijn. Ze beschikken vaak over een uitzonderlijk waarnemingsvermogen, een analytische denkstijl en een sterk geheugen voor losstaande feiten en details. Daarom beschikken zij vaak over talenten, die in onze sector goed kunnen gebruikt worden.

Joris Blomme wint schrijfwedstrijd Bibliotheekblad

Joris Blomme, student Informatiebeheer, werd geselecteerd uit de 387 inzendingen voor De Bibliotheekblad Schrijfwedstrijd om met zijn tekst/gedicht opgenomen te worden in de publicatie “Wat betekent de bibliotheek voor jou?” Hij heeft intussen het boekje ontvangen! Hij stuurde alvast een voorsmaakje… 

Speeltuin

Een ware speeltuin voor klein en groot 
en voor studenten een plek in nood. 

Boeken lezen, wat surfen op het internet 
of nog snel even de gazet. 

Met een uitgebreide collectie, 
maar nog meer plaats voor connectie! 

Eén ding staat vast: de bib als derde plek, 
is mijn vaste stek!

Bibliotheken en kennismanagement

In de wekelijkse nieuwsbrief van Information Today wordt verwezen naar een artikel van Denise Carter – managing director van het in Zwitserland gevestigde consultancybedrijf Dcision Consult – waarin ze het heeft over de link tussen bibliothecarissen en kennismanagement.

Kort samengevat vindt zij dat élke informatieprofessional – of het nu een bibliothecaris, een archiefmedewerker of nog iets anders is – zich bezig moet houden met informatie- en kennisdisciplines. Zelf was Carter initieel bibliothecaris, daarna informatieprofessional en nu wat ze noemt een “intelligence professional”.

Het volledige artikel leest u op de website van Information Today.

Van mission statement tot permafrost: 4 tips voor een digitale visie (een terugblik)

Veel (nieuwe) vragen, veel antwoorden, veel inzichten. Daarmee sloot Cultuurconnect de eerste module visie en beleid van de opleiding “Digitaal Leiderschap in de Cultuursector” af. De deelnemers zetten vier belangrijke inzichten op een rij

American Library Association strijdt voor intellectuele vrijheid

Maxine Lynch ging voor Meta, het vakblad voor de informatieprofessional van de VVBAD, in gesprek met Lessa Kanani’opua Pelayo-Lozada. Lessa is de voorzitter van de American Library Association (ALA) en zet zich in voor intellectuele vrijheid en tegen censuur in bibliotheken.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat bepaalde boeken uit de Vlaamse (school)bibliotheken gebannen zouden worden. Gelukkig maar. In de Verenigde Staten van Amerika (VS) is dat echter de harde realiteit. Amerikaanse bibliothecarissen hebben altijd al moeten vechten om de freedom to read, ofwel het recht om te lezen, te beschermen. Sinds vorig jaar is er sprake van een recordaantal challenged en banned books.

Duaal leren in onze sector

Samen met de collega’s van Erasmushogeschool werken we aan een ESF-onderzoek hoe we duaal leren performanter kunnen implementeren in onze sector. In de laatste Meta verscheen ons eerste essay hierover.

Dit artikel is het eerste artikel in de korte Essay-reeks ‘Duaal leren voor diverse doelgroepen: het vervlechten van sector en opleiding’.

In deze disruptieve tijden waarin alles razendsnel digitaliseert en evolueert, zijn levenslang leren en het vermogen om zich constant aan te passen van cruciaal belang. Dat geldt voor bedrijven en organisaties, maar zeker ook voor het onderwijs, waar de aangeleerde kennis en vaardigheden vaak al verouderd zijn voor de studenten op de arbeidsmarkt terechtkomen. Geen eenvoudige taak, en volgens de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) scoort Vlaanderen zwaar ondermaats op levenslang leren.

Zo’n 7 à 8 procent van de Vlamingen tussen 24 en 64 jaar zegt de vier voorafgaande maanden een opleiding te hebben gevolgd. In Nederland is dat 18,8 procent en in Zweden zelfs 28 procent. (Romans, 2021). Technologische ontwikkelingen veranderen de samenleving en de manier waarop we onze job uitvoeren ingrijpend. Mensen moeten blijven bijleren, ook – en misschien zelfs vooral – in onze sector. Daarom hebben de graduaatsopleidingen Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Arteveldehogeschool, met middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF), een onderzoeksproject opgezet om de mogelijkheden van duaal leren in de informatiesector af te tasten. Het opzet is om een proeftuin te organiseren om verschillende vraagstukken met betrekking tot duale leertrajecten als volwaardige leerweg te beantwoorden.

%d bloggers liken dit: