DigHimapper

Topographische Kaart van het voormalig Staats Vlaanderen met een gedeelte van de procincie Oost-Vlaanderen, par L. de Pauw, dijkgraf à Hulst, gravée par Veelwaard, dédicace au duc d’Ursel 1819.
Algemeen Rijksarchief – Familie van Arenberg. Kaarten en plannen BE-A0510 / T580 – 2837 (via: https://www.dighimapper.eu/georefereren)

Het platform DigHimapper betrekt het publiek bij twee belangrijke stappen in de verwerking van historische kaarten tot analyseerbare informatiebronnen. Centraal in een eerste fase van dit platform staan de prachtige kaarten van de familie Arenberg, die te vinden zijn in het Rijksarchief in België.

(via Nieuwsbrief Heemkundige Kring Overmere)

%d