Gastles Carla Schoorens

Vorige week gaf Carla Schoorens van Zeticon een gastles bij docent Tom Bogman over procesgebonden informatie.

Als Belgisch softwarebedrijf wil Zeticon inzetten op duurzame, schaalbare en performante SaaS-oplossingen voor het opladen, beheren, bewaren en distribueren van verschillende types digitale assets (zowel gestructureerde als niet-gestructureerde informatie).

Kunst met een grote K(ollectie)

Studiebezoek Kunstenbibliotheek Gent

In het kader van het OLOD Collectie- en Informatiebeleid stuurde docente Fleur De Jaeger afgelopen dinsdag haar studenten richting Kunstenbibliotheek Gent.


Op een van de eerste koudere ochtenden die het winterseizoen inleiden, werd het warme onthaal door Suzy Castermans – zowel letterlijk als figuurlijk – goed gesmaakt. In een korte inleiding werd de historiek geschetst: Kunstenbibliotheek ontstond uit het samenbrengen van de bibliotheekcollecties van het KASK (de School of Arts van HoGent), het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Aktuele Kunst in Gent), het STAM (Stadsmuseum Gent), het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten), het Design Museum en de Gentse Gidsen, die hun expertise en krachten bundelden, en zo bouwden aan een volledigere en toegankelijkere collectie die al hun studenten, onderzoekers en
geïnteresseerden beter konden servicen.

De gezamenlijke collectie omvat – zelfs met een focus vooral op hedendaagse kunst – nog meer dan 100.000 titels.


Suzy nam de bende doorheen het impressionante gebouw mee op sleeptouw, van aan de balie met Plankenstrips & Zines, langs het doolhof van uniforme houten designkasten vol kunstenaarsboeken & tijdschriften, over de talrijke studeerplekken, naar de 1m³-collectie in het schoolgebouw aan de andere kant van het binnenplein.


Daar huisde tot voor de fusie ook de oude collectie van HoGent, recht tegenover de ruimte die tot op vandaag nog steeds als kunstenaarsarchief dienst doet. De studenten kregen er een exclusieve kijk op de erfgoedstukken en de materialen voor bewaring. Tot grote verrassing stond er ook een antieke “catalogus“, compleet met “ingangen” op auteur en titel .


Het studiebezoek volgt de mindset van het werkplekleren dat de graduaatsopleiding Informatiebeheer – afstudeerrichting Bibliotheek aan Arteveldehogeschool kenmerkt. De studenten luisterden geboeid naar de info over het huidige bibliotheeksysteem ALEV en de voor- en nadelen ervan, en het classificatiesysteem UDC dat ze voor sommige collecties nog combineren met oudere, eigen systemen.


Maar ook Suzy werd geholpen: het collectieplan van de Kunstenbibliotheek als groep zit nog in de kinderschoenen, dus trokken de studenten hun stoute schoenen aan en stelden enkele gerichte vragen waar Suzy en haar collega’s mee aan de slag kunnen om het plan verder uit te werken.

Vanuit de opleiding zijn we dus heeeeeeeeeeeel benieuwd wat de volgende lichting studenten zal te weten komen bij een toekomstig bezoek!

Duaal leren in onze sector

Samen met de collega’s van Erasmushogeschool werken we aan een ESF-onderzoek hoe we duaal leren performanter kunnen implementeren in onze sector. In de laatste Meta verscheen ons eerste essay hierover.

Dit artikel is het eerste artikel in de korte Essay-reeks ‘Duaal leren voor diverse doelgroepen: het vervlechten van sector en opleiding’.

In deze disruptieve tijden waarin alles razendsnel digitaliseert en evolueert, zijn levenslang leren en het vermogen om zich constant aan te passen van cruciaal belang. Dat geldt voor bedrijven en organisaties, maar zeker ook voor het onderwijs, waar de aangeleerde kennis en vaardigheden vaak al verouderd zijn voor de studenten op de arbeidsmarkt terechtkomen. Geen eenvoudige taak, en volgens de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) scoort Vlaanderen zwaar ondermaats op levenslang leren.

Zo’n 7 à 8 procent van de Vlamingen tussen 24 en 64 jaar zegt de vier voorafgaande maanden een opleiding te hebben gevolgd. In Nederland is dat 18,8 procent en in Zweden zelfs 28 procent. (Romans, 2021). Technologische ontwikkelingen veranderen de samenleving en de manier waarop we onze job uitvoeren ingrijpend. Mensen moeten blijven bijleren, ook – en misschien zelfs vooral – in onze sector. Daarom hebben de graduaatsopleidingen Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Arteveldehogeschool, met middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF), een onderzoeksproject opgezet om de mogelijkheden van duaal leren in de informatiesector af te tasten. Het opzet is om een proeftuin te organiseren om verschillende vraagstukken met betrekking tot duale leertrajecten als volwaardige leerweg te beantwoorden.

Gastles Wouter Verkerken

Vorige week kregen de studenten Informatiebeheer in de les “informatieprocessen in organisaties” van Tom Bogman een gastles van Wouter Verkerken. Hij kwam vertellen hoe Flow Technical Communication bedrijven en organisaties helpt met hun informatie- en kennismanagement.

Flowtime stelt zichzelf voor als:

Bij Flow houden we van instructies, handleidingen, processen en alle content die mensen écht helpt bij hun job: gebruiksvriendelijk, toegankelijk en op maat. We schrijven, organiseren, structureren en illustreren de content van onze klanten. Zo kunnen zij zich concentreren op hun core business.

Collega Stijn stopt als ondervoorzitter van VVBAD

Stijn Meersseman, faculteitsbibliothecaris van de Politieke en Sociale wetenschappen (UGent) en praktijkdocent in de opleiding Informatiebeheer, stopt als ondervoorzitter van de VVBAD.

Intussen zijn de kandidaten voor zijn opvolging binnen.
In dit artikel op de website van de VVBAD blikt hij terug op zijn functie.

Proclamatieviering #3

De muzikale intermezzo’s op de proclamatieviering werden gebracht door Nette Mortelmans en Sam Opstaele. Nette is de dochter van Hans Mortelmans, die oa. met een Brassensprogramma het land rond trekt en medewerker is van de bibliotheek van Nazareth. Ze erfde duidelijk zijn liefde voor rootsmuziek, blues en gipsy.

Op Soundcloud vind je veel van haar repertoire terug.

Proclamatieviering #2

De feestrede van de proclamatieviering werd gegeven door Karin Vandenabeele, voormalig opleidingscoördinator en docent van het graduaat Informatiebeheer en haar voorloper, de Bibliotheekschool.

Hieronder vind je de integrale neerslag:


Beste studenten, supporters van de studenten, beste collega’s, 

Blij jullie hier allemaal te zien op deze leukste dag van het hele academiejaar, de plechtige proclamatie van de klas van 2021-22. 

Toen Jan vroeg of ik jullie vanavond op deze manier mee wou uitzwaaien, heb ik meteen ja gezegd. Normaal valt deze eer te beurt aan fris-gepensioneerden -daarvoor is het nog een beetje te vroeg- maar sinds 1 september ben ik niet meer verbonden aan het graduaat informatiebeheer en werk ik alleen nog in een van de arteveldemediatheken, en dat was blijkbaar ook goed. 

34 jaar (nu voel ik me pas oud!) ben ik verbonden geweest aan het graduaat informatiebeheer en de voorlopers ervan, eerst drie jaar als student, daarna als medewerker. In al die jaren heb ik de opleiding zeer grondig zien veranderen. Als student had ik vakken als -hou je vast- materiaalkennis, politieke kaart, zelfs filosofie en psychologie. We hadden niet eens een eigen computerklas maar moesten uitwijken naar een andere locatie voor onze eerste stapjes in de wondere ict-wereld. Op het secretariaat hadden we begin jaren 90 1 pc die we om de beurt konden gebruiken met de verschillende opleidingen. Wél hadden we een elektronische typemachine, met een piepklein geheugen zodat je typfouten toch al kon verbeteren vooraleer ze op papier stonden. Er kon zelfs A3-papier in, elk diploma werd gewoon eigenhandig getypt.  

Dat waren nogal eens tijden..  

We zagen een driejarige opleiding in avondonderwijs voorbij komen, daarna een vierjarige, een modulaire in een semestersysteem met dagonderwijs, weer een driejarige maar met oneindig veel trajectmogelijkheden, om uiteindelijk te komen waar we nu staan: een graduaatsopleiding die duidelijk deel uitmaakt van het Vlaamse hoger onderwijslandschap, in de schoot van de Arteveldehogeschool. 

Filosofie maakte plaats voor gegevensbankondervraging. De fiches met manueel gemaakte titelbeschrijvingen (punt spatie streep spatie tussen de velden, ik kan het nog dromen) werden nationaal gebruikte bibliotheeksystemen. Archiefwerk en alle hybride deelsectoren ertussen, kregen de plaats die ze verdienen. 

Maar in de kern is het altijd dezelfde opleiding gebleven. 

Met focus op de praktijk, dienstverlening, teamwerk en projecten die de gebruiker, de klant centraal stellen. Of dat nu een klas kleuters is en hun juf die de wereld van verhalen en voorlezen komen ontdekken, of die student die dat ene artikel nodig heeft om zijn bachelorproef weer op de rails te zetten, of de redacteur van een krant op zoek naar historisch correcte informatie (zeker in deze tijden van oorlog en polarisatie is het goed om te beseffen waar we vandaan komen). Het is of wordt jullie job om hier bemiddelaar te zijn, om die berg aan feiten of iets minder duidelijke feiten, om die onoverzichtelijke overload aan informatie te ordenen, te structureren en aan te bieden in welke vorm dan ook, maar steeds zo dat jouw klant ermee verder kan. De wereld een beetje mediawijzer en meer informatiegeletterd maken, de mooiste job die er is. 

Jullie hebben het diploma van de opleiding graduaat informatiebeheer op zak! 

Is een graduaat makkelijker dan een bacheloropleiding, zoals je wel eens hoort? Jullie weten wel beter! Het is niet makkelijker, het is anders. Er zitten geen zware theoretische pakketten zoals logica, sociologie of literatuurgeschiedenis in het curriculum, maar vanaf dag 1 veel praktijk, beroepspraktijk, studiebezoeken, werkplekleren… Docenten die vaak nog met 1 of zelfs 2 benen in de praktijk staan nemen jullie op sleeptouw. Velen onder jullie combineerden de opleiding met tal van andere bezigheden en engagementen, zelfs met een gezin of werk. Dat er verdorie niemand komt beweren dat een graduaat ‘gemakkelijker’ is! 

Onder jullie zit de laatste groep studenten wiens eerste stappen in de beroepspraktijk ik mocht volgen. Iets te veel vanop een schermpje, helaas, door corona, maar toch. 

Voor sommigen onder jullie was die praktijk best wel een berg waar je in dat eerste jaar over moest, je werd voor de leeuwen gegooid, terwijl je het gevoel had dat je nog maar zo weinig wist over die informatiesector. Maar jullie bloeiden helemaal open, wisten ineens waarom je voor deze opleiding gekozen had en waren vooral blij met de keuze. 

En aan het einde van de rit, afgelopen juni, was er dan de posterbeurs. Daar stonden jullie te blinken, om informatie te geven aan een paar mystery en iets minder mystery guests, over jullie afstudeerproject. Ik zag vooral een groep, een team studenten, dat we met plezier de wijde wereld insturen. Wat een mooie dag was dat! Ik ben op wolkjes naar huis gegaan, zo fier, net als de collega’s. 

Nu is het aan jullie, Alwin, Andreas, Emma, Eris, Freya, Hannah, Isabelle, Jense, Joke, Joris, Kim, Kimberly, Lien, Maartje, Reider, Rhys, Silke, Tara (schoon, toch, in alfabetische volgorde, daar wordt een ouderwetse bibliothecaris goed gezind van, zie). Vlieg uit, ga ervoor, geef alles, heb vertrouwen, blijf positief, trek nu de wijde informatiewereld in! 

We zien jullie uiteraard graag terug! Ergens in de sector, wie weet als praktijkbegeleider, op de posterbeurs, voor een vervolgopleiding aan de Arteveldehogeschool… 

En weet: je blijft voor altijd van ons. Op elke studiedag, elk congres, elke bijscholing in de sector is ons eerste werk kijken of er ‘van ons’ bij zijn, studenten of afgestudeerden van onze opleiding dus. Informatie aan zee (noteer alvast de data, in oktober 2023 is het weer zover!) is een regelrechte oud-studentendag. Er lopen ondertussen in Vlaanderen best al wel wat ‘van onzen’ rond en het doet altijd zeer veel plezier jullie terug te zien. 

Rest mij alleen nog om jullie, in naam ook van alle collega’s, proficiat te wensen met het behalen van jullie diploma. 

Proclamatieviering

Gisteren stuurden we een pak kersverse informatiebeheerders het werkveld in.

We wensen hen een dikke proficiat met hun diploma, want dat diploma kregen ze niet cadeau. Zweet en tranen heeft het gekost, daarom is deze diplomering dik verdiend.

Niet alleen wensen we hen een fantastische job in de sector, maar ook een belangrijke rol in de samenleving. Ze zullen zich immers inzetten op alle vormen van geletterdheid en e-inclusie, ze zullen strijden tegen de desinformatie en het fakenews, ze gaan onze geschiedenis en ons erfgoed beschermen en mensen kennis laten delen.

Het gaat jullie goed!

%d bloggers liken dit: