Paleizen van en voor het volk: over het belang van bibliotheken

Het is altijd feest als Apache-magazine in de bus valt. Diepgaande interviews, onderzoeksjournalistiek, graphic novels, … Kortom, de ideale lectuur bij de open haard of de duurzame variant hiervan.
Deze winter editie is voor ons dubbel aantrekkelijk: een uitgebreid artikel over het belang van bibliotheken. We zijn als opleiding zeer blij om te kunnen helpen bij de research hierbij en verschillende bibliothecarissen, die bij ons doceren of in onze opleidingsadviesraad zitten komen aan het woord.

“Vandaag spelen ze een al te vaak onderschatte rol om kloven te dichten in de hypercomplexe informatiesamenleving.”

Vlug aanschaffen, dus! Of beter: neem een abonnement en steun zo de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.

Grootschalig publieksonderzoek toont impact van bibliotheken op welzijn bezoeker

Bron: VVBAD
Met een grootschalig publieksonderzoek brengt de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) samen met de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) en studiebureau LMR voor het eerst in kaart hoe groot de impact is van een bibliotheekbezoek op het welzijn van een bibliotheeklid. Maar liefst 57.888 respondenten, van wie 6.333 jongeren, werden dit voorjaar bevraagd over hun gedrag, tevredenheid en motivaties. Op die manier krijgen de 151 participerende bibliotheken een helder beeld van hun profiel en potentieel.

Het onderzoek bouwt voort op eerdere bevragingen in 2014 en 2018, evenals een coronabevraging uit 2021. We zien dat de tevredenheid over onze Vlaamse bibliotheken over al die jaren stabiel is gebleven. De leden gaven de bibliotheken een algemene score van gemiddeld 8,41 op 10. De tevredenheid blijft dus erg groot.

Lees verder.

Structureel meer geld voor openbare bibliotheken in Nederland

In Nederland gaat er de komende jaren extra geld naar openbare bibliotheken met de ambitie om nog deze kabinetsperiode in elke gemeente een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening te realiseren. In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn de structurele investeringen in bibliotheekwerk opgenomen. In 2023 komt er € 35,7 miljoen beschikbaar, in 2024 € 56,7 miljoen en vanaf 2025 structureel € 62,7 miljoen. De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk begin november een brief met de uitwerking over hoe het extra geld verdeeld zal worden.
Meer informatie.

The Boy Who Harnessed the Wind

Een inspirerend verhaal over het belang om kennis te delen én over de maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken. Zowel als film op Netflix of als boek, De Windvanger.

William Kamkwamba uit Malawi was net veertien toen hij door zijn ouders van school werd gehaald om op het land te gaan werken. In plaats van zich neer te leggen bij zijn lot, leende hij boeken uit de bibliotheek, waaronder een over windenergie. Hij werd door het boek gegrepen en algauw besloot hij zijn eigen windturbine te bouwen. Iedereen lachte hem uit, maar langzaam maar zeker gaf hij zijn droom gestalte, met metaalresten, hout, een gebroken schokdemper en een kapotte fiets. De windmolen van twaalf meter hoog gaf zijn familie – en zijn dorp – niet alleen energie, maar ook hoop op een betere toekomst. Toen het verhaal over Williams uitvinding bekend raakte, schoten mensen van over de hele wereld hem te hulp. Algauw kon hij weer naar school en ging hij naar Amerika om windparken te bezoeken. Dit is zijn verhaal: het verhaal van hoe hij andere Afrikanen leerde zichzelf te helpen, met één windmolen, één gloeilamp tegelijk.

%d bloggers liken dit: