Structureel meer geld voor openbare bibliotheken in Nederland

In Nederland gaat er de komende jaren extra geld naar openbare bibliotheken met de ambitie om nog deze kabinetsperiode in elke gemeente een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening te realiseren. In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn de structurele investeringen in bibliotheekwerk opgenomen. In 2023 komt er € 35,7 miljoen beschikbaar, in 2024 € 56,7 miljoen en vanaf 2025 structureel € 62,7 miljoen. De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk begin november een brief met de uitwerking over hoe het extra geld verdeeld zal worden.
Meer informatie.

Auteur: Jan

Manager of People and Information.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: