Zorgplicht voor openbare bibliotheken

In Nederland werd na 35 jaar opnieuw een zorgplicht ingevoerd voor gemeenten om een toekomstbestendige bibliotheek in te richten. Wat zijn de redenen om opnieuw in bibliotheken te investeren? De komende jaren gaan er miljoenen euro’s extra naar de openbare bibliotheken. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) wil er met dat geld voor zorgen dat elke gemeente […]

Zorgplicht voor openbare bibliotheken — Progressieve dromen aan de Donk

Structureel meer geld voor openbare bibliotheken in Nederland

In Nederland gaat er de komende jaren extra geld naar openbare bibliotheken met de ambitie om nog deze kabinetsperiode in elke gemeente een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening te realiseren. In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn de structurele investeringen in bibliotheekwerk opgenomen. In 2023 komt er € 35,7 miljoen beschikbaar, in 2024 € 56,7 miljoen en vanaf 2025 structureel € 62,7 miljoen. De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk begin november een brief met de uitwerking over hoe het extra geld verdeeld zal worden.
Meer informatie.

%d