De uitdaging van ASS bij duaal leren

Bron: Flickr.com
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

In de laatste META van de VVBAD verscheen het het tweede artikel dat Kevin Linsingh en ik schreven in de korte essay-reeks ‘Duaal leren voor diverse doelgroepen: het vervlechten van sector en opleiding’. Hier vind je het eerste artikel.

Deze artikels kaderen in het ESF-onderzoeksproject “Duaal Leren voor Diverse Doelgroep” dat Erasmushogeschool opgezet heeft samen met Arteveldehogeschool om de mogelijkheden van het duaal leren in onze sector verder te exploreren.

Na interne analyse bij zowel Erasmushogeschool Brussel (EhB), Arteveldehogeschool als de master-na-master Archivistiek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) kwam men tot de vaststelling dat in deze opleidingen een bovengemiddeld aantal studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) aanwezig is.

We zien veel studenten met ASS falen in de opleiding en op de werkplek, maar minstens evenveel zien we floreren en excelleren.

In dit artikel richten we ons niet enkel op de uitdagingen voor de studenten met ASS en hun werkplekken, maar meer nog op hun talenten. Veel mensen met ASS hebben bijvoorbeeld een goede ‘lokale informatieverwerking’, waardoor ze sterk detailgericht zijn. Ze beschikken vaak over een uitzonderlijk waarnemingsvermogen, een analytische denkstijl en een sterk geheugen voor losstaande feiten en details. Daarom beschikken zij vaak over talenten, die in onze sector goed kunnen gebruikt worden.

%d