DOSSIER Hoe staten hun eigen waarheid creëren

MO verzamelde verschillende artikels over desinformatie en fakenews in een handig dossier.

Vaker en makkelijker dan ooit creëren staten hun eigen waarheden. Een arsenaal aan digitale hulpmiddelen helpt hen daarbij. Anno 2023 gaat vrijwel élk conflict gepaard met een informatieoorlog. De uitdagingen situeren zich niet alleen in Rusland en de Verenigde Staten maar ook verder en dichterbij, in bijvoorbeeld Syrië, Hongarije, Brussel en Oost-Congo. Hoe zijn we hier aanbeland en waar gaat het naartoe? 

Bron: https://www.mo.be/

Verder lezen.

Vacature familiegeschiedenis (stage met vergoeding)

Binnen het vak metadatering wordt graag verwezen naar genealogie als voorbeeld van metadatering… Voor sommigen een blikopener… Met plezier melden we dan ook deze vacature!

🔎 Ben je gebeten door familiegeschiedenis?

Histories is op zoek naar een tijdelijke medewerker in de vorm van een beroepsinlevingsstage om de organisatie te ondersteunen. Het gaat om een allround projectmedewerker familiegeschiedenis.

👨‍👩‍👧‍👦🌳Gedurende zes maanden kan je je vaardigheden ontplooien en ervaring opdoen om zo je kans op een job in de cultureel-erfgoedsector te versterken. 👇Solliciteren kan nog tot en met dinsdag 27 juni!

HET GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK WERFT een bibliotheekassistent aan

Bibliotheekassistent(e) M/V/X – Niv C
Nederlandstalige openbare Bibliotheek Sint-Jans-Molenbeek
Preventie en het Sociale leven

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek in een notedop

Sint-Jans-Molenbeek, een dynamische en multiculturele gemeente van 100.000 inwoners in het hart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, staat dagelijks voor tal van uitdagingen, die haar teams ertoe aanzetten om te handelen, te creëren en te innoveren ten dienste van haar burgers.

Of het nu gaat om kinderopvang, openbare netheid, cultuur, stedenbouw, gelijke kansen of sport, wegenbouw of preventie, wij zijn altijd op zoek naar bekwaam en gemotiveerd personeel.

Deelt u onze toewijding aan het dienen van anderen en het algemeen belang? Dan ben jij misschien de nieuwe collega die we zoeken

De functie die u mag verwachten

De bibliotheekmedewerker heeft een uitvoerende taak. Zij/Hij legt verantwoording af aan de bibliothecaris.

Dienstverlening aan het publiek:

 • Correcte en klantvriendelijke balieservice
 • Bibliotheektechnische taken (uitleen, boekverwerking, catalografie)
 • Kennis van het bibliotheeksysteem Wise is een pluspunt
 • Opvolgen gebruikersadministratie (boetes, mails, afspraken…)
 • Opvolgen administratie en bezoeken klasuitleen
 • Opvolgen en meehelpen aan uitbreidingsactiviteiten (rondleidingen, Jeugdboekenmaand, digitale week…)
 • Samenstellen van boekpakketten
 • Opvolgen bestellingen en facturen (administratie)
 • Opvolgen van gebruikersadministratie (inschrijvingen, boetes…)
 • Actief deelnemen aan teamvergaderingen
 • Openstaan voor opleidingen
 • Ondersteunt samen met de jeugdbibliothecaris de promotie van de activiteiten en de sociale media

Het profiel dat wij verwachten

In het bezit zijn van een diploma Hoger Secundair Onderwijs
In het bezit zijn van de Elementaire Akte tot bekwaamheid (attest)is een meerwaarde.

Ons aanbod

 • Een professionele missie in het hart van een gemeente rijk aan socio-economische uitdagingen
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Eindejaarspremie
 • maaltijdcheques
 • 100% terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer (MIVB, NMBS, Tec, De Lijn)
 • Mogelijkheid tot een taalpremie (slagen voor het Selor taalexamens)
 • Een brutomaandloon gelijk aan de baremische graad van niveau C

Overtuigd ?

Stuur uw sollicitatie uiterlijk tegen 23/06/2023 per e-mail naar het volgende adres
candidature@molenbeek.irisnet.be REF: “boekenmolen”
of per post:
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Rue Comte de Flandre, 20
1080 Sint-Jans-Molenbeek
De aanvragen moeten vergezeld gaan van :

 • De referentie van de functie in het onderwerp van uw sollicitatie,
 • Een up-to-date CV,
 • Een motiveringsbrief,
 • Een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardig).
  Onvolledige kandidaturen zullen niet in aanmerking worden genomen.

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken is gelanceerd! De Collectiewijzer bevat beschrijvingen van (deel)collecties bibliothecair erfgoed. 

Bibliothecair erfgoed wordt bewaard door diverse organisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert dit erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Het platform werd ontwikkeld door de Vlaamse Erfgoedbibliotheken in samenwerking met de collectiebeherende organisaties. De beschrijvingen in de Collectiewijzer worden aangeleverd door de collectiebeheerders van de organisaties. De databank bevat beschrijvingen van de collecties en collectiefocussen van 160 organisaties, samen goed voor meer dan 685 collectiebeschrijvingen en 41 collectiefocussen.

Meer informatie over de historiek van het platform vind je op de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

Bron: Archiefpunt en collectiewijzer.be

Afsluiter lessenreeks Cultureel Erfgoedwerk

Naar jaarlijkse gewoonte werd de lessenreeks rond Cultureel Erfgoedwerk afgesloten met een presentatie van eens tukje lokaal erfgoed. Studenten gingen op zoek naar materieel en immaterieel erfgoed uit hun buurt en probeerden hun medestudenten te overtuigen van de waarde ervan.

Er waren presentaties rond een stukje spoorweg tussen Waregem en Ingelmunster, de Sixtusabdij in West-Vleteren, het SInt-Alexiusbegijnhof in Dendermonde, de Krakelingenworp in Geraardsbergen, de Kroningsfeesten in Turnhout en de dansorgelcultuur.

We leerden dat er de jaren ’60 dansorgels erg populair waren onder meer door de aanleg van snelwegen, het eten van visjes niet onbesproken is en dat het laatste begijntje in Dendermonde overleed in 1975. Sommige cursisten waren zelfs gekleed in hun thema. We verkozen de dansorgelcultuur tot beste voorbeeld van lokaal erfgoed. Iedereen werd tenslotte verwend met een pandspekke, een typisch Brugs kermissnoepje. De winnaars gingen nog op de foto met onder meer lp’s met dansorgelmuziek.

Verslaggeving: Patrick Vanden Berghe

Studiedag Persistente Identificatie

In september is het precies 10 jaar geleden dat we samen met heel wat partners uit de cultureelerfgoedsector een reeks projecten rond Persistente Identificatie van erfgoedobjecten opstartten. Sindsdien is het in de sector niet meer stil geweest rond PID’s en persistente URI’s. Met deze studiedag willen we 10 jaar onderzoek vieren én een antwoord bieden op de volgende vragen: wat is er sinds 2013 rond persistente identificatie gebeurd in de erfgoedsector? Waar staan we vandaag en wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren?

dinsdag 19 september 2023

Brussel 

meemoo

Meer informatie en inschrijven

Leesplezier wordt onterecht geassocieerd met ‘pretpedagogie’

Sylvie Dhaene (directeur Iedereen Leest) schreef een opiniestuk rond de alarmerende PIRLS-resultaten.

“Het is de kernopdracht van het onderwijs om kinderen goed en graag te leren lezen. Daar is Iedereen Leest het helemaal mee eens. De berichtgeving over de Vlaamse scores over het begrijpend leesniveau van de Vlaamse tienjarigen is onthutsend. Achter die cijfers zitten kinderen die in hun ontwikkeling en groei tot geletterde volwassenen worden geremd.”

Verder lezen.

In beeld: Afstudeerbeurs ‘Boek je toekomst’

E-book scoort goed bij Gentse bibliotheekgangers: “Meer ontleningen dan gemiddeld in Vlaanderen” (VRT NWS)

Gentenaars ontlenen gemiddeld nu al vaker e-books in de bibliotheek dan elders in Vlaanderen. In Gent kan een digitale ontlening sinds een half jaar. Ruim 3.500 Gentenaars probeerden het al uit. “Het is vooral populair bij twintigers en zestigers.” 

Verder lezen.

Bron: VRT NWS (Radio 2, Ward Schouppe, di 13 jun  11:51)

Go duurzaam digital in het Bisschoppelijk Archief Brugge!

IMPORTANT
Detail restauratie. © Joris Blomme.

Zowel in het werk- als privéleven hebben digitalisering en automatisering onze manier van werken en communiceren drastisch veranderd. Ook het Bisschoppelijk Archief in Brugge springt mee aan boord van deze digitale sneltrein.

Bisschoppelijk Archief Brugge

Het Bisschoppelijk Archief in Brugge bewaart belangrijke historische bronnen voor onderzoekers in de breedste zin van het woord. Deze bronnen gaan terug tot ver in de middeleeuwen en vormen het geheugen van het bisdom Brugge. Allerhande unieke bestanden en documenten, zoals de archieven van de verdwenen Sint-Donaaskathedraal en het daaraan verbonden kapittel, de archieven van het bisdom Brugge (1559-) en het bisdom Ieper (1559-1801) en het archief van de Brugse Sint-Godelieveabdij behoren tot de collectie. Maar daarnaast is er ook een steeds grotere aandacht voor het digitale archief. Het is van groot belang dat alles op professionele en vakkundige wijze bijgehouden wordt, zodat het voor geïnteresseerden toegankelijk blijft in de toekomst. Bij het archiveren van zowel analoge als digitale documenten dient bovendien rekening gehouden te worden met de juridische, administratieve, cultuurhistorische of emotioneel-symbolische reden. Eveneens zijn kleine organisaties, zoals privéarchieven, niet in de mogelijkheid om ‘grote’ archiefsoftware te implementeren in hun werking, vermits dat niet tot hun hoofdtaken behoort.

Afstuderen telt voor twee

Als laatstejaarsstudent in de graduaatsopleiding Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief aan de Arteveldehogeschool in Gent vormt de eindstage een belangrijk onderdeel binnen het taken- en lessenpakket. Zo loopt elke student twee keer 200 uur stage en werkt hij of zij gedurende deze periode op zelfstandige basis een project en vorming uit. Hiervoor doet hij of zij niet alleen een beroep op reeds opgedane kennis tijdens de lessen, maar worden bovendien contacten gelegd met zowel interne als externe stakeholders, binnen en buiten het werkveld.

IMPORTANT
Bisschoppelijk Archief Brugge. © Bisdom Brugge.

Tijdens het voorbije academiejaar kreeg ik de kans om heel wat taken uit te voeren die bijdragen aan het beheer en behoud van het archief. Van het inventariseren van fotoalbums tot het ordenen van de handbibliotheek en het volgen van specifieke webinars tot het geven van een niet te missen vormingssessie voor de interne medewerkers. Door niet alleen een overzicht te creëren van de reeds aanwezige archiefstukken, maar ook suggesties te doen voor nieuwe naslagwerken die opgenomen zouden kunnen worden in de collectie, kreeg ik een goed overzicht van de inhoud en structuur van het archief.

Een duizelingwekkende hoeveelheid informatie

Met het oog op duurzaam bewaren en het eenvoudig doorzoekbaar maken van digitale bestanden was er dringend nood aan een actueel en grondig uitgewerkt archiefbeheersschema met daarin per dienst richtlijnen voor de bewaring en overdracht van verschillende documenten naar het archief. Ik ging de uitdaging aan om dat voor de volledige interne organisatie op te stellen, inclusief selectieregels en bijbehorende mappenstructuur.

Voor het opstellen van de verschillende informatiebeheersplannen (IBP’s) werd pragmatisch en zorgvuldig te werk gegaan. Een eerste stap was het organogram van de organisatie – in dit geval het bisdom Brugge – in kaart te brengen. Vertrekkend van hieruit werden dan een of meerdere gesprekken ingepland met de verantwoordelijken van de verschillende diensten. Door deze opdracht tot een goed einde te brengen, werd voor mij duidelijk welke soort documenten er per dienst allemaal bijgehouden werden.

IMPORTANT
Restauratie. © Joris Blomme.

De volgende stap bestond uit het ‘aan de slag gaan’ met de verworven informatie en kennis om voor elke dienst een interactief IBP op te maken. Interactief, want ik koos ervoor om een laagdrempelige, maar efficiënte en effectieve presentatie te maken waar de beheers- en selectieregels per dienst in opgenomen werden. Concreet genomen wil dat zeggen dat ik niet alleen gewerkt heb met aanklikbare ‘blokjes’ die tonen hoelang en óf iets al dan niet bewaard moet blijven. Ik hanteerde hierbij ook doelbewust een bepaald kleurensysteem, zodat duidelijk is welke objecten tot welk niveau behoren.

Le moment suprême 

Op vrijdag 3 maart 2023 was het eindelijk zover: het orgelpunt van de stage! De medewerkers van het bisdom Brugge werden uitgenodigd voor een interessante vorming omtrent digitaal archiefbeheer en leerden meteen de kneepjes van het vak kennen. We trokken erop uit richting ‘Archivaria’ en hielden tijdens onze archiefreis halt bij verschillende etappes, waaronder het aanmaken van een mappenstructuur en het gebruiken van het informatiebeheersplan.

Verder leerden de medewerkers heel wat nieuwe digitale tips en tricks kennen, waaronder tools voor de archivering van e-mails, websites en socialemediapagina’s. Ook werd duidelijk op welke manier websites en socialemediapagina’s het best opgeslagen kunnen worden en waarom de voorkeur uitgaat naar het gebruik van open bestandsformaten. Maar ook het toepassen van een informatiebeheersplan kwam hierin aan bod. We leerden hoe we gemakkelijk bestanden op de server kunnen opslaan en welke mappenstructuur we hierbij het best kunnen hanteren. Als extraatje kregen alle aanwezigen een handige praktijkgids en een felbegeerd archiefdiploma mee naar huis. En of het geestig was!

IMPORTANT
Vorming Go duurzaam digital. © Michiel Van Mulders.

Bron: https://www.vvbad.be/meta/meta-nummer-20234/go-duurzaam-digital-het-bisschoppelijk-archief-brugge

%d bloggers liken dit: