Cultuurparticipatie bij 65-plussers en laaggeschoolden is laag.

Niet verrassend, maar intussen wel tijd voor actie: De cultuurparticipatie ligt het laagst bij de 65-plussers. In de jongere leeftijdscategorieën ligt de participatie hoger. Naar geslacht zijn de verschillen beperkt. Personen die met een partner en kinderen wonen en personen die bij hun ouders wonen hebben de hoogste participatiegraad. De mate van cultuurparticipatie verschilt ook […]

Cultuurparticipatie bij 65-plussers en laaggeschoolden is laag. — Progressieve dromen aan de Donk

Auteur: Jan

Manager of People and Information.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: