Open AI: het einde van de verhandeling of het essay?

De afgelopen dagen hebben de nerds onder ons nieuw speelgoed gevonden: de chatfunctie van Open AI. Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord terug. Je kunt het systeem ook vragen om een tekst te schrijven.

Dat opent natuurlijk perspectieven om snel teksten te genereren. Hier zijn veel kanttekeningen te maken over welke data de Artificiële Intelligentie gebruikt om deze teksten te schrijven, bepaalde vooroordelen en onwaarheden worden immers soms klakkeloos overgenomen. Daar zullen we later ongetwijfeld nog op terugkomen.

Voor luie, maar innovatieve studenten, biedt dit systeem natuurlijk perspectieven.

Ik vroeg aan het systeem: “schrijf een essay van 2000 tekens over archiefwetgeving in Vlaanderen” en kreeg een verrassend goede tekst terug (zie onder), wel wat generalistisch en onvolledig.

Archiefwetgeving in Vlaanderen regelt hoe archiefbestanden in Vlaanderen beheerd, gebruikt en behouden moeten worden. Het doel van deze wetgeving is om de historische waarde van deze bestanden te behouden en te beschermen en om ervoor te zorgen dat ze voor het publiek toegankelijk zijn.

In Vlaanderen is de Archiefwet van 17 mei 2007 van toepassing. Deze wet bevat bepalingen over de organisatie en het beheer van archiefbestanden, de toegang tot deze bestanden en de verantwoordelijkheid voor het behoud ervan.

De wet bepaalt ook wie verantwoordelijk is voor het beheer van archiefbestanden. In Vlaanderen zijn dit de archiefdiensten van de verschillende overheidsinstellingen en de openbare bibliotheken. Deze archiefdiensten zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen voor het behoud van de archiefbestanden en voor het verlenen van toegang tot deze bestanden aan het publiek.

Om ervoor te zorgen dat de archiefbestanden behouden blijven, bevat de wet ook bepalingen over het behoud van elektronische archiefbestanden. De wet bepaalt dat elektronische archiefbestanden op een duurzame manier behouden moeten worden, zodat ze voor toekomstige generaties toegankelijk blijven.

In samenhang met de Archiefwet is er ook de Wet op de openbaarheid van bestuur van toepassing. Deze wet bepaalt dat het publiek recht heeft op toegang tot overheidsinformatie, inclusief archiefbestanden. Dit betekent dat het publiek deze bestanden kan raadplegen en dat ze vrij beschikbaar zijn voor onderzoek.

In samenvatting regelt archiefwetgeving in Vlaanderen hoe archiefbestanden beheerd, gebruikt en behouden moeten worden, wie verantwoordelijk is voor het beheer ervan en hoe het publiek toegang tot deze bestanden kan krijgen. De wetgeving is bedoeld om de historische waarde van deze bestanden te behouden en te beschermen en om ervoor te zorgen dat ze voor het publiek toegankelijk blijven.

Auteur: Jan

Manager of People and Information.

Eén gedachte over “Open AI: het einde van de verhandeling of het essay?”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: