Kunst met een grote K(ollectie)

Studiebezoek Kunstenbibliotheek Gent

In het kader van het OLOD Collectie- en Informatiebeleid stuurde docente Fleur De Jaeger afgelopen dinsdag haar studenten richting Kunstenbibliotheek Gent.


Op een van de eerste koudere ochtenden die het winterseizoen inleiden, werd het warme onthaal door Suzy Castermans – zowel letterlijk als figuurlijk – goed gesmaakt. In een korte inleiding werd de historiek geschetst: Kunstenbibliotheek ontstond uit het samenbrengen van de bibliotheekcollecties van het KASK (de School of Arts van HoGent), het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Aktuele Kunst in Gent), het STAM (Stadsmuseum Gent), het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten), het Design Museum en de Gentse Gidsen, die hun expertise en krachten bundelden, en zo bouwden aan een volledigere en toegankelijkere collectie die al hun studenten, onderzoekers en
geïnteresseerden beter konden servicen.

De gezamenlijke collectie omvat – zelfs met een focus vooral op hedendaagse kunst – nog meer dan 100.000 titels.


Suzy nam de bende doorheen het impressionante gebouw mee op sleeptouw, van aan de balie met Plankenstrips & Zines, langs het doolhof van uniforme houten designkasten vol kunstenaarsboeken & tijdschriften, over de talrijke studeerplekken, naar de 1m³-collectie in het schoolgebouw aan de andere kant van het binnenplein.


Daar huisde tot voor de fusie ook de oude collectie van HoGent, recht tegenover de ruimte die tot op vandaag nog steeds als kunstenaarsarchief dienst doet. De studenten kregen er een exclusieve kijk op de erfgoedstukken en de materialen voor bewaring. Tot grote verrassing stond er ook een antieke “catalogus“, compleet met “ingangen” op auteur en titel .


Het studiebezoek volgt de mindset van het werkplekleren dat de graduaatsopleiding Informatiebeheer – afstudeerrichting Bibliotheek aan Arteveldehogeschool kenmerkt. De studenten luisterden geboeid naar de info over het huidige bibliotheeksysteem ALEV en de voor- en nadelen ervan, en het classificatiesysteem UDC dat ze voor sommige collecties nog combineren met oudere, eigen systemen.


Maar ook Suzy werd geholpen: het collectieplan van de Kunstenbibliotheek als groep zit nog in de kinderschoenen, dus trokken de studenten hun stoute schoenen aan en stelden enkele gerichte vragen waar Suzy en haar collega’s mee aan de slag kunnen om het plan verder uit te werken.

Vanuit de opleiding zijn we dus heeeeeeeeeeeel benieuwd wat de volgende lichting studenten zal te weten komen bij een toekomstig bezoek!

%d bloggers liken dit: