Inforum zoekt een archivaris

Inforum

Inforum is naast juridische dienstverlening voor de publieke sector ook een zeer sterke partner in archiefwerkzaamheden van A tot Z. Om de groeiende vraag naar onze dienstverlening te garanderen zoeken we een nieuwe archivaris om ons team te versterken. 

Functieomschrijving

U gaat bij de besturen om hen te helpen hun archief in orde te zetten en/of te onderhouden. Dit houdt in:

 • klasseren, sorteren, inventariseren en voorbereiden voor vernietiging van archief,
 • helpen in de toepassing van de bewaartermijnen,
 • helpen in de doorstroming van de dossiers van de kantoren tot de opslagplaatsen,
 • raadgeven in het digitale archiefwezen en in het digitaal archiefbeheer

U doet ook mee aan de andere werkzaamheden van inforum in de mate van het mogelijke en/of nodige, o.a. het beantwoorden van helpdeskvragen, het bijhouden van het klasseringsplan, het bijhouden van andere gegevensbanken.

Door uw kennis, eventueel verkregen door ervaring, ondersteunt u de efficiënte werking van uw collega’s. Door het feit dat u met verschillende documenten in contact komt, kan u verbanden leggen en situaties signaleren die voor de eindgebruiker van belang kunnen zijn.

U onderhoudt een goed contact met collega’s zodat permanent kan worden nagedacht over de werking van het economisch samenwerkingsverband en de meerwaarden die voor eindgebruikers kunnen gecreëerd worden.

Profiel

U hebt (een eerste) kennis van het archiefwezen en bent bewust van de economische omgeving waarin u werkt.

U bent bereid om in heel Vlaanderen te werken en bent in het bezit van een rijbewijs.

Werken in moeilijke omstandigheden schrik u niet af (zolders, kelders, enz…)

U beheerst het Nederlands en heeft een correct taalgebruik in het Frans. U bent zeer nauwkeurig.

U gaat vlot om met informaticatoepassingen. U leert snel bij, inzonderheid nieuwe technieken om documenten te beheren en te exploiteren.

U bent bereid vorming en opleiding te volgen.

Houding:

U bent zelfstandig maar zeker ook een collegiale teamspeler.

Jobgerelateerde competenties

 • Documentatie-informatie opzoeken, selecteren en ter beschikking stellen
 • Documenten, informatie en documentatiefondsen klasseren en actualiseren
 • Een documentatiebeheersysteem exploiteren (terbeschikkingstelling, uitwisseling, klassement, …)
 • Beheersregels en oplossingen voor de bewaring van documenten bepalen (toegang, verspreiding, raadpleging, terbeschikkingstelling, verwijdering, …)
 • Gegevens bijwerken over het budget, de werking en de activiteiten van de dienst of organisatie (bezoekersaantallen, verwerving, balans, …)
 • Documenten en documentatieproducten opstellen en verspreiden (overzicht, catalogus, nota, persoverzicht, website, …)
 • Documenten beschermen, identificeren en hun staat controleren

Persoonsgebonden competenties

 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit

Aanbod

Een contract van onbepaalde duur. Soepel regime en flexibele uren. Hybride werken maakt al zeer lang deel uit van onze cultuur.

Een vaste baan in hartje Brussel, gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer (10’ van het centraal station). Loon in overeenstemming met ervaring, verschillende extralegale voordelen (100% terugbetaling openbaar vervoer, groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques).

Een bedrijfsvoertuig staat ter beschikking voor uw professionele verplaatsingen.

Concreet

Kandidaturen worden gesteld vóór 31 oktober 2022 via mail aan Philippe Aernout, pha@inforum.be en bestaat uit uw CV en een korte motivatiebrief. Een eerste selectie zal gebeuren op basis van de ontvangen kandidaturen. Indien wij menen dat u mogelijks een goede match zou zijn met Inforum, nodigen we u uit voor een (virtueel of fysiek) kennismakingsgesprek. In een volgend en laatste stadium volgt een kleine proef om te peilen naar uw huidige kennis inzake archiefbeheer.

Indien u nog verdere vragen zou hebben omtrent deze functie kan u zeker contact opnemen via pha@inforum.be

Auteur: Jan

Manager of People and Information.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: