Vacature: Coördinator·trice van het Informatie- en Communicatiecentrum van Amazone (m/v/x)

Deadline: 29/05/2022

Amazone is het federaal resource centrum voor gendergelijkheid opgericht in 1995 en gelegen in hartje Brussel. Het is tegelijkertijd het huis waar Nederlandstalige en Franstalige vrouwenverenigingen hun kantoren hebben en een congrescentrum met restaurant. Amazone beschikt daarnaast over een communicatie- en documentatiecentrum. Dit centrum is een draaischijf voor de verspreiding en de bewaring van informatie rond gendergelijkheid en communiceert over de inspanningen van het vrouwenmiddenveld en van alle gelijke kansenactoren.
Amazone is op zoek naar een coördinator·trice van het Informatie- en communicatiecentrum met een passie voor de thematiek van gendergelijkheid die enthousiast en in samenwerking met de directie en met haar/zijn anderstalige collega een boost kan geven aan het communicatie- en informatiecentrum van Amazone. Wij verwachten dat deze persoon doordrongen is van waarden als inclusiviteit en aandacht voor intersectionaliteit en dat zij/hij in goede samenwerking met het Amazone-team haar/zijn expertise in functie stelt van een toekomstgerichte communicatie- en informatiedienst.

De belangrijkste opdrachten van de nieuwe collega zijn:
– de ondersteuning van de directie bij de ontwikkeling van een strategische langetermijnvisie rond de kruispuntfunctie van Amazone binnen het feminisme en bij de definiëring van de rode draad van de producten en projecten;
– de opvolging van de actualiteit rond gendergelijkheid en het produceren van inhoud en het communiceren/verspreiden ervan via verschillende kanalen (Amazone website, sociale netwerken, nieuwsbrief, podcasts…) in lijn met Amazones opdracht als ondersteuningsstructuur voor vrouwenverenigingen en feminisme;
– de optimalisering van de opslag en de toegankelijkheid/verspreiding van informatie i.v.m. het beleid inzake gendergelijkheid en van de producten uit de vrouwenbeweging (beleidsnota’s, nieuwsbrieven, dossiers, artikelen en thematische overzichten, enz.) naar het grote publiek, in het bijzonder via digitalisering;
– de redactie van een jaarlijkse gids met een overzicht van feministische verenigingen en hun activiteiten.

De ideale kandida·a·t·e:
 bezit een Masterdiploma (Sociologie, Recht, Geschiedenis… ) of een equivalent hiervan;
 is vertrouwd met het thema gendergelijkheid (feminisme, activisme, genderstudies, beleid, actoren gendergelijkheid…);
 heeft ten minste vier jaar werkervaring in de sector;
 heeft interesse in het beheer van documentatie (beschrijving, toekenning metadata) en het gebruik van online tools;
 beschikt over redactie- en communicatievaardigheden (in één van de beide landstalen, schriftelijk en mondeling);
 heeft een goede kennis van de 2de landstaal en houdt ervan te functioneren in een tweetalige omgeving (FR/NL). Kennis van het Engels is nuttig in functie van de Europese netwerking van Amazone.
 draagt door middel van haar/zijn werk de waarden van inclusiviteit en aandacht voor intersectionaliteit uit;

 is pro-actief, georganiseerd en empathisch.

Extra troeven:
 diploma Interuniversitaire Master Gender en Diversiteit
 diploma Informatiebeheer of Archivistiek

Amazone biedt:
 een contract van onbepaalde duur (COD)
 onmiddellijke indiensttreding ten laatste op 16/08/2022
 verloning gebaseerd op het paritair comité 329.01
 een dertiende maand
 volledige terugbetaling van de kosten openbaar vervoer
 extralegale vakantiedagen

Geïnteresseerde personen kunnen hun geschreven kandidatuur (motivatiebrief en CV) sturen naar de personeelsdienst van Amazone, hr@amazone.be. Meer informatie nodig ? Stuur dan een mail naar hr@amazone.be.
Amazone vzw
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
www.amazone.be

Auteur: Jan

Manager of People and Information.

Geef een reactie

%d