Tien strategische technologietrends voor 2023

Bron: Gartner

Naar jaarlijkse gewoonte maakt Gartner, het wereldwijde onderzoeks- en adviesbureau in de informatietechnologie-sector en bekend van de Hype Cycle, een voorspelling wat de technologietrends worden voor 2023.

In deze GartnerLive deelt David Groombridge de belangrijkste strategische technologietrends voor 2023 die we niet kunnen negeren om om te te gaan met de onzekerheid die wordt veroorzaakt door wereldwijde verandering.

In Datanews vind je ook een samenvatting.

Peter Kreko over desinformatie

Nepnieuws wordt steeds meer een wapen in de internationale politiek dat volledige samenlevingen bedreigt.
‘Trollenlegers zijn een cruciale Kremlintactiek geworden: Europa moet regels opstellen om online nepgedrag beter te herkennen’, zegt Peter Kréko, sociaal psycholoog, politoloog, en directeur van denktank Politcal Capital, in Knack.

Open AI: het einde van de verhandeling of het essay?

De afgelopen dagen hebben de nerds onder ons nieuw speelgoed gevonden: de chatfunctie van Open AI. Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord terug. Je kunt het systeem ook vragen om een tekst te schrijven.

Dat opent natuurlijk perspectieven om snel teksten te genereren. Hier zijn veel kanttekeningen te maken over welke data de Artificiële Intelligentie gebruikt om deze teksten te schrijven, bepaalde vooroordelen en onwaarheden worden immers soms klakkeloos overgenomen. Daar zullen we later ongetwijfeld nog op terugkomen.

Voor luie, maar innovatieve studenten, biedt dit systeem natuurlijk perspectieven.

Ik vroeg aan het systeem: “schrijf een essay van 2000 tekens over archiefwetgeving in Vlaanderen” en kreeg een verrassend goede tekst terug (zie onder), wel wat generalistisch en onvolledig.

Archiefwetgeving in Vlaanderen regelt hoe archiefbestanden in Vlaanderen beheerd, gebruikt en behouden moeten worden. Het doel van deze wetgeving is om de historische waarde van deze bestanden te behouden en te beschermen en om ervoor te zorgen dat ze voor het publiek toegankelijk zijn.

In Vlaanderen is de Archiefwet van 17 mei 2007 van toepassing. Deze wet bevat bepalingen over de organisatie en het beheer van archiefbestanden, de toegang tot deze bestanden en de verantwoordelijkheid voor het behoud ervan.

De wet bepaalt ook wie verantwoordelijk is voor het beheer van archiefbestanden. In Vlaanderen zijn dit de archiefdiensten van de verschillende overheidsinstellingen en de openbare bibliotheken. Deze archiefdiensten zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen voor het behoud van de archiefbestanden en voor het verlenen van toegang tot deze bestanden aan het publiek.

Om ervoor te zorgen dat de archiefbestanden behouden blijven, bevat de wet ook bepalingen over het behoud van elektronische archiefbestanden. De wet bepaalt dat elektronische archiefbestanden op een duurzame manier behouden moeten worden, zodat ze voor toekomstige generaties toegankelijk blijven.

In samenhang met de Archiefwet is er ook de Wet op de openbaarheid van bestuur van toepassing. Deze wet bepaalt dat het publiek recht heeft op toegang tot overheidsinformatie, inclusief archiefbestanden. Dit betekent dat het publiek deze bestanden kan raadplegen en dat ze vrij beschikbaar zijn voor onderzoek.

In samenvatting regelt archiefwetgeving in Vlaanderen hoe archiefbestanden beheerd, gebruikt en behouden moeten worden, wie verantwoordelijk is voor het beheer ervan en hoe het publiek toegang tot deze bestanden kan krijgen. De wetgeving is bedoeld om de historische waarde van deze bestanden te behouden en te beschermen en om ervoor te zorgen dat ze voor het publiek toegankelijk blijven.

Joris Blomme wint schrijfwedstrijd Bibliotheekblad

Joris Blomme, student Informatiebeheer, werd geselecteerd uit de 387 inzendingen voor De Bibliotheekblad Schrijfwedstrijd om met zijn tekst/gedicht opgenomen te worden in de publicatie “Wat betekent de bibliotheek voor jou?” Hij heeft intussen het boekje ontvangen! Hij stuurde alvast een voorsmaakje… 

Speeltuin

Een ware speeltuin voor klein en groot 
en voor studenten een plek in nood. 

Boeken lezen, wat surfen op het internet 
of nog snel even de gazet. 

Met een uitgebreide collectie, 
maar nog meer plaats voor connectie! 

Eén ding staat vast: de bib als derde plek, 
is mijn vaste stek!

Bibliotheken en kennismanagement

In de wekelijkse nieuwsbrief van Information Today wordt verwezen naar een artikel van Denise Carter – managing director van het in Zwitserland gevestigde consultancybedrijf Dcision Consult – waarin ze het heeft over de link tussen bibliothecarissen en kennismanagement.

Kort samengevat vindt zij dat élke informatieprofessional – of het nu een bibliothecaris, een archiefmedewerker of nog iets anders is – zich bezig moet houden met informatie- en kennisdisciplines. Zelf was Carter initieel bibliothecaris, daarna informatieprofessional en nu wat ze noemt een “intelligence professional”.

Het volledige artikel leest u op de website van Information Today.

American Library Association strijdt voor intellectuele vrijheid

Maxine Lynch ging voor Meta, het vakblad voor de informatieprofessional van de VVBAD, in gesprek met Lessa Kanani’opua Pelayo-Lozada. Lessa is de voorzitter van de American Library Association (ALA) en zet zich in voor intellectuele vrijheid en tegen censuur in bibliotheken.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat bepaalde boeken uit de Vlaamse (school)bibliotheken gebannen zouden worden. Gelukkig maar. In de Verenigde Staten van Amerika (VS) is dat echter de harde realiteit. Amerikaanse bibliothecarissen hebben altijd al moeten vechten om de freedom to read, ofwel het recht om te lezen, te beschermen. Sinds vorig jaar is er sprake van een recordaantal challenged en banned books.

Duaal leren in onze sector

Samen met de collega’s van Erasmushogeschool werken we aan een ESF-onderzoek hoe we duaal leren performanter kunnen implementeren in onze sector. In de laatste Meta verscheen ons eerste essay hierover.

Dit artikel is het eerste artikel in de korte Essay-reeks ‘Duaal leren voor diverse doelgroepen: het vervlechten van sector en opleiding’.

In deze disruptieve tijden waarin alles razendsnel digitaliseert en evolueert, zijn levenslang leren en het vermogen om zich constant aan te passen van cruciaal belang. Dat geldt voor bedrijven en organisaties, maar zeker ook voor het onderwijs, waar de aangeleerde kennis en vaardigheden vaak al verouderd zijn voor de studenten op de arbeidsmarkt terechtkomen. Geen eenvoudige taak, en volgens de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) scoort Vlaanderen zwaar ondermaats op levenslang leren.

Zo’n 7 à 8 procent van de Vlamingen tussen 24 en 64 jaar zegt de vier voorafgaande maanden een opleiding te hebben gevolgd. In Nederland is dat 18,8 procent en in Zweden zelfs 28 procent. (Romans, 2021). Technologische ontwikkelingen veranderen de samenleving en de manier waarop we onze job uitvoeren ingrijpend. Mensen moeten blijven bijleren, ook – en misschien zelfs vooral – in onze sector. Daarom hebben de graduaatsopleidingen Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Arteveldehogeschool, met middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF), een onderzoeksproject opgezet om de mogelijkheden van duaal leren in de informatiesector af te tasten. Het opzet is om een proeftuin te organiseren om verschillende vraagstukken met betrekking tot duale leertrajecten als volwaardige leerweg te beantwoorden.

En zit jij ook al op Mastodon?

Mastodon is te vergelijken met Twitter, maar kent wel enkele belangrijke verschillen. Een Mastodonbericht wordt een toot genoemd en deze toots mogen standaard maximaal 500 tekens bevatten.

Het netwerk raakte meer bekend na de overname van de gelijkaardige dienst Twitter door Musk. Het leidde tot een sterke groei van Mastodon.

Je kunt meer over Mastodon te weten komen in het artikel op VRT NWS.

Hoe het algoritme van TikTok een succes werd

TikTok dankt zijn fenomenale succes aan een aantal slimme keuzes: gebruiksvriendelijke tools voor het maken van video’s en een enorme bibliotheek met gelicenseerde muziek waarmee men video’s van een soundtrack kon voorzien zonder bang te zijn voor schendingen van het auteursrecht.

Maar de krachtigste tool die TikTok heeft om gebruikers aan zich te binden, is de gevierde “For You Page” van het bedrijf, de FYP en het algoritme dat het vult. De FYP is het standaardscherm dat nieuwe gebruikers zien bij het openen van de app. Zelfs als je geen enkel ander account volgt, zul je merken dat het onmiddellijk wordt gevuld met een eindeloze stroom populaire korte clips.

Lees hierover meer in het artikel in The Guardian.


%d